Windsurfing Hargen

is een kleine, maar gezellige surfclub voor windsurfers, kiters en andere geïnteresseerden. De club is gelegen aan het mooie Noord-Hollandse Hargense strand, bij Schoorl in gemeente Bergen.

Hoog/laag water 01/12/2023
Den Helder:

03:55LW-67cm
09:05HW50cm
15:35LW-68cm
22:03HW81cm
bron
nieuws toevoegen
1 oktober 2022
2022 van het strand
26 Mei 2022 - Splinternieuwe beun
2022 Splinternieuwe beun
Mei 2022 - Breek je enkels niet
2022 Breek je enkels niet
23 april 2022 - Op het strand
2022 WSH op het strand
ALV 15 april 2022 in Petten

Agenda:
1) Opening en vaststelling van de agenda
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Ledenadministratie en wachtlijst
4) Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (Penningmeester)
5) Naar het strand, nieuwe beun, vervangen container(s)
6) Activiteiten / Masters 2022
7) Rondvraag
8) Afsluiting
3 Oktober 2021 - Avondsessie
13 Oktober 2021 - Van het strand
September 2021 - Er wordt hard gewerkt aan een nieuw terras
Verslag: ALV 2 april 2021
Beste Leden,

We hadden een goede opkomst gisteren. Zo'n 14 leden konden de weg naar teams vinden. 1 niet en twee afzeggingen.
De belangrijkste besluiten:
Vast terras:
We gaan een vast terras maken van hardhout. Dit heeft een aantal voordelen.
- niet meer afbreken
- beter te combineren met een permanente reling (valbescherming)
- hardhout zou zo'n 20 jaar mee moeten kunnen
Dit is wel duurder dan begroot 6000 versus 2500.

Vervanging containers, stellen we een jaar uit
Wieger en Robin stemmen de planning af. We willen eerst de containers plaatsen en als het kan die dag ook het hout laten leveren. Bij het klussen zullen we veel leden en accuboren nodig hebben.

Contributieverhoging. Gezien de kostenstijging van alle vaste lasten is een contributieverhoging nodig om financieel gezond te blijven. (het sponsorplan van X kan daar ook in helpen)
Besluit: stallend lidmaatschap wordt 200,- BBQ lid 60,- . Het bestuur zal nadenken over een eventuele partner/familiekorting.

Bestuur: Na 20 jaar geeft Hans ruimte om andere leden te laten schitteren in het bestuur. We bedanken hem uitgebreid en benoemen hem tot WSH Stallingsmanager. Hans heeft veel gedaan. Eerst als secretaris en later ook de rol van penningmeester erbij. Dankzij hem hebben we o.a. een soepel draaiende inning van de contributie.
Gelukkig hebben twee leden ook de handschoen opgepakt. Paul Vrasdonk neemt de rol van secretaris op zich. Sander Kaandorp wordt interim penningmeester.

Tot slot Masters is nu gepland voor 28 augustus.
ALV 2 april 2021
Beste Leden,

We hebben vrijdag om 20.00 uur weer een digitale ledenvergadering.

Graag bijzondere aandacht voor punt 7.
Na twee decennia gaat Hans stoppen als bestuurslid. Hoewel hij eigenlijk onvervangbaar is, moeten we wel verder.
Hierbij de oproep aan leden om zich beschikbaar te stellen als secretaris of penningmeester

1) Opening en vaststelling agenda
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Financiën 2020-2021
4) Fundering en verbouwing
5) Containers onderhoud / Vervanging
6) Planning en activiteiten
7) Nieuwe bestuursleden (penningmeester en secretaris)
8) Rondvraag
9) Sluiting

Teams link
5 september 2020 - Masters


nieuws archief


Sponsors


Nieuws en foto's toevoegen

Je kunt je WSH fotos nu direct opsturen, de foto's zullen worden verwerkt in het fotoboek. Nieuws kan je toevoegen via deze pagina.